به وبسایت بیمارستان امید خوش آمدید

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دسترسی به خدمات آنلاین بیمارستان

 

ثبت نام در سامانه

ثبت نام در وبسایت

نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی

مشاوره پزشکی آنلاین

مشاوره پزشکی آنلاین

دریافت نتایج آزمایش

دریافت نتایج آزمایش

دریافت نتایج تصویربرداری

دریافت نتایج تصویربرداری

دریافت نتایج اسکوپی

دریافت نتایج اسکوپی

ارتباط با مسئولین

ارتباط با مسئولین

ورود اعضا به سامانه

ورود اعضا به سامانه

 

 

آخرین اخبار و مطالب منتشر شده

 

کمیته عوارض بیمارستانی و تحلیل ریشه خطا در روز پنجشنبه مورخ 21/04/1397 با حضور معاونت محترم درمان بیمارستان فوق تخصصی امید، جناب آقای دکتر محمودرضا عسگری، مدیریت داخلی بیمارستان جناب آقای جعفریمنش، مسئولین محترم واحد بهبودکیفیت و تمامی سرپرستاران و سوپروایزران و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان ...
کارگاه بازآموزی مدیریتی برای سرپرستاران و همچنین آمون ارزیابی صلاحیتی و توانمندی مدیریت پرستاری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، بیستم و بیست و یکم تیرماه 1397 در بیمارستان امید برگزار گردید... ...
برگزار کننده : مسئول محترم کنترل عفونت سرکار خانم میرشفیعی گروه هدف: کلیه پرسنل بیمارستان عنوان آموزش این کارگاه اصول پایه کنترل عفونت و حقوق گیرندگان خدمت و آموزش مهارتهای ارتباطی و همچنین آموزش ...
برگزار کننده: سرکار خانم اجاقی سمت:مسئول بهبود کیفیت هدف از تشکیل کارگاه ارتقاء سطح کیفی بیمارستان در جهت اهداف اعتباربخشی و خدمات مکفی به بیمار میباشد. بیانیه رسالت و چشم انداز و ارزشهای ...
هدف از انجام این راند بررسی و تحلیل کمبود ها و کاستی های موجود در بخش ها و بیان رو در روی پرسنل به مدیران مجموعه و بهبود در روند کیفیت روز افزون بخش ها توسط پرسنل با همکاری مدیران مجموعه میباشد.  

منو