امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
پژوهشکده قلب و عروق اصفهان با همکاری انجمن قلب اصفهان برگزار میکند
سمینار یکروزه تصویربرداری غیرتهاجمی قلب با همکاری بخش تصویربرداری بیمارستان فوق تخصصی امید
زمان 14 تیرماه 1397
مکان: هنل آسمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار

برگزارکننده: مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

زمان برگزاری: 28 الی 30 فروردین 1397

ارسال خلاصه مقالات: 15 بهمن 1396 

مکان برگزاری: مشهد    

سایت همایش

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

برگزارکننده: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

زمان برگزاری: 22 الی 23 فروردین 1397 

ارسال خلاصه مقالات: 1 بهمن 1396 

مکان برگزاری: تبریز  

سایت همایش

 

منو