امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نیما یک هفته بود که سرگیجه داشت به شدت دچار کاهش وزن و بی اشتهایی شده بود و بعد دچار تهوع شد عدم تعال در حرکت و بعد از آن عدم تعادل گفتار ما را نگران کرده بود... در طی هفته به دو پزشک مراجعه کردیم و تشخیص آنها مشکلات گوارشی بود تا اینکه بعد از حال بسیار بد نیما به بیمارستان امید آمدیم ..

منو