امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • جناب آقای دکتر مهدی بشارت - مشاور مدیرعامل
  • جناب آقای حجت اله جعفری منش - مدیریت داخلی
  • جناب آقای دکتر محمودرضا عسگری - معاونت پزشکی
  • جناب آقای دکتر محمد غفاریپور - مدیریت ایمنی و فنی
  • جناب آقای سید هادی وکیلی - مدیریت دفتر پرستاری

 

 

منو