ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان امید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از زبان بیمار بستری در بیمارستان امید (سرکار خانم افسانه دریایی) و تجربه ایشان از زایمان طبیعی

مستند تهیه شده از این تجربه در کلیپ ویدیوی زیر قابل مشاهده میباشد...

منو