امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آقای علیرضا سعیدی کیا که با تشخیص شکستگی مچ و ساق پای راست و حادثه افتادن از فاصله سه متری در تاریخ 30 مرداد ماه به بیمارستان امید مراجعه نموده و در سرویس جناب آقای دکتر ملک پور بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفتند .

به درخواست شخصی بیمار مراتب تشکر و تقدیر ازدکتر ملک پور بخاطر انجام عمل جراحی خود در بیمارستان را داشتند و در تصویر عکس شکستگی پای بیمار در قبل و بعد از عمل مشاهده میگردد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این همایش که در روز جمعه 13/7/97 در بیمارستان امید برگزار گردید و مدعوین که مادران باردار به همراه همسرانشان بودند.
در این گردهمایی ، نحوه برخورد آقایان با همسران باردار خود ، انجام ورزشها در طول مدت بارداری و همچنین نحوه انتخاب صحیح زایمان توسط مدرسین همایش خانم روگاه و خانم فراهانی به مدعوین آموزش داده شد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

موارد مورد بررسیدر کمیته بهداشت محیط مورخ 1397/05/29 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید:

1-    قرارداد جدید با شرکت حامل پسماند شیمیایی-داروئی معتمد محیط زیست

2-    راهکارهای جدید در رابطه با جداسازی بهتر پسماندهای عفونی و بیمارستانی در بخش ها توسط پرسنل

3-    الویت تهیه خرید موارد مربوط به بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

درک ماهیت و گسترده خسارات ناشی از حریق به منظور تلاش در زمینه ی پیشگیری از آن ها ضروری میباشد.

بدین منظور بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید که از لحاظ ایمنی در برابر حریق دارای تجهیزات قابل قبول و در حد استانداردهای روز دنیا میباشد به نمایندگی جناب آقای مهندس محمدی مسئول واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان و همکاری و آموزش اطفاء و مانور حریق توسط ایستگاه 55 منطقه پونک اقدامات لازم انجام گرفت تا در مواقع بروز حوادث هر یک از پرسنل آمادگی لازم در این خصوص را داشته باشند و بتوان حتی الامکان از خسارات ناشی از حریق تا حد زیادی کاهش داد .

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دربازدید بازرسین محترم موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت :

1-لیست پزشکان آنکال و مقیم اطفال ، زنان و زایمان ، بیهوشی و اطمینان از حضور ایشان
2-پیگیری ثبت موارد زایمان بیمارستان در سامانه ایمان (از تاریخ 13/5/97 ثبت نشده است)
3-پیگیری تکمیل ابزار بررسی کیفیت خدمات بخش زایمان
4-لیست پزشکان بخش زایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در این جلسه مسئولین با بیان مشکلات به مدیرعامل و همچنین مدیریت محترم بیمارستان درصدد برطرف نمودن آن در جهت ارتقای سطح کیفی بیمارستان برآمده و در نهایت با صورت جلسه از تصمیمات اتخاذ شده جلسه به پایان رسید.

صفحه1 از4

 

منو