جلسه هم اندیشی مسئولین واحدهای مختلف بیمارستان امید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این جلسه مسئولین با بیان مشکلات به مدیرعامل و همچنین مدیریت محترم بیمارستان درصدد برطرف نمودن آن در جهت ارتقای سطح کیفی بیمارستان برآمده و در نهایت با صورت جلسه از تصمیمات اتخاذ شده جلسه به پایان رسید.

>>> اشتراک گذاری مطلب از طریق شبکه های اجتماعی
 

منو