بازدید بازرسین محترم وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه ایران ازبخش زایمان بیمارستان امید روز یکشنبه مورخ 28/05/1397

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دربازدید بازرسین محترم موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت :

1-لیست پزشکان آنکال و مقیم اطفال ، زنان و زایمان ، بیهوشی و اطمینان از حضور ایشان
2-پیگیری ثبت موارد زایمان بیمارستان در سامانه ایمان (از تاریخ 13/5/97 ثبت نشده است)
3-پیگیری تکمیل ابزار بررسی کیفیت خدمات بخش زایمان
4-لیست پزشکان بخش زایمان

5-تکمیل صحیح فرم تریاژ مادر باردار
6-مستندات آموزشی کارکنان بخش زایمان
7-بررسی تعداد زایمان سزارین به تعداد زایمان طبیعی و تذکر در خصوص بالا بودن آمار سزارین بیمارستان
8-بازدید از اتاق های بخش زایمان و تجهیزات و وسایل
9-کنترل ترالی کد بخش زایمان
10-بررسی و مطالعه تعدادی از پرونده های بیماران
11-مصاحبه و ارائه راهکار جهت اصلاح امور در جلسه ایی با حضور مدیر عامل محترم بیمارستان

تهیه و تنظیم:زهرا خسروانی
مسئول اعتبار بخشی

>>> اشتراک گذاری مطلب از طریق شبکه های اجتماعی
 

منو